PIVNÉ-CHLADENIE.SK
HK Plus s.r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: +421 910 394 953
email: info@chladenie-pivo.sk
www: www.chladenie-pivo.sk


Sanitačný prípravok Šenkýřka CIP 1,3 kg

Skladom

Silne KONCENTROVANÉ alkalické činidlo na sanitáciu pivných rúrok, kohútikov, sudov KEG atď. Bez zápachu, ekonomické nástenie.


Cena vrátane DPH:
8,39 Eur
Cena bez DPH:
6,99 Eur
Kód produktu:
SAN00159
Skladom:
Áno

Nákup po telefóne
+421 910 394 953

DOPRAVA
ZADARMO


Sanitačný prípravok Šenkýřka CIP 1,3 kg

Výhody: bez zápachu sa tuk odstraňuje nižšou koncentráciou roztoku (viac sanitácie cca 20x)

Návod na použitie: miešanie 0,5% roztoku do 5 l (0,5dl na 5 l vody) nechajte 10-15 minút dôkladne opláchnuť studenou pitnou vodou

Zloženie: hydroxide_x000d_ draslíka, tetrasodium etyléndiamín tetraacetát

Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov
H302 Škodlivé pri požití.
H314 Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Zoznam bezpečnostných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/okuliare/štít na tvár.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite si ústa. Neindukujte vracanie.
P303+P361+P353 AK STE NA KOŽI (alebo vo vlasoch): Okamžite vyzlie všetok kontaminovaný odev.
Opláchnite pokožku vodou/sprchou
P305+P351+P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú
a ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P310 Okamžite zavolajte toxikologické centrum /lekára.

Hmotnosť: 1,3 Kg

Sanitačné guličky 8 mm

Skladom
Sanitačné guličky 8 mm

Sanitačné guličky pre sanitáciu pivného vedenie o priemere 8 mm sú vhodné na čistenie hadíc o priemeru 9,5 mm.

Cena vrátane DPH: 0,28 Eur

Kúpiť

Umývacia kefa naražača KEG BAJONET

Skladom
Umývacia kefa naražača KEG BAJONET

Umývacia kefa určená pre jednoduché a účinné mechanické čistenie narážača typu KEG BAJONET.

Cena vrátane DPH: 12,44 Eur

Kúpiť

Sanitačná sada BAJONET - sud kovová hlava

Skladom Super cena
Sanitačná sada BAJONET - sud kovová hlava

Sanitačná sada BAJONET sa sanitačným sudom - kovová hlava pre pohodlnú sanitáciu výčapného zariadenia.

Cena vrátane DPH: 130,12 Eur

Kúpiť
Šenkýřka CIP - bezp. list Šenkýřka CIP - bezpečnostní list vel. cca 4MB.