PIVNÉ-CHLADENIE.SK
HK Plus s.r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: +421 910 394 953
email: info@chladenie-pivo.sk
www: www.chladenie-pivo.sk


Sanitačný prípravok Habla CIP 1 kg

Sanitačný prípravok Habla CIP je kvapalný koncentrovaný alkalický nepenivý sanitačný prostriedok na čistenie a sanitáciu pivného vedenia obsahujúce chlór.


Cena vrátane DPH:
8,38 Eur
Cena bez DPH:
6,98 Eur
Kód produktu:
SAN00159n
Skladom:
Na dotaz

Nákup po telefóne
+421 910 394 953

DOPRAVA
ZADARMO


Sanitačný prípravok Habla CIP 1 kg - špecifikácia

Použitie
Je vhodný k všetkým druhom čistenie zariadenia, nádrží, tankov, potrubia a hadíc v potravinárskom priemysle. Výrobok pôsobí veľmi dobre aj za studena. Po použití je nutné vykonať opláchnutie pitnou vodou.

Zloženie
Chlórnan sodný do 10%, aktívny chlór do 10%, hydroxid draselný 5 - 15%, pomocné látky, fosfáty
Fyzikálno chemické vlastnosti
Hodnota pH: cca 12,5 - 13,5, (1% roztok, 20 ° C)
Hustota cca 1,2 g/cm3
Farba: hnedastá
Skupenstvo: kvapalina

Aplikácie
Podľa prevádzkových podmienok 0,1 - 3%, teplota: 0 - 85 ° C, kontaktný čas 20 - 30 min
Vplyv na povrchy a konštrukčné materiály.
Nie je vhodný na farebné kovy a hliník.
Skladovanie
Nádoby uchovávajte dobre uzatvorené na chladnom a suchom mieste pri teplote do + 15 ° C.

Bezpečnostné opatrenia
Symbol nebezpečenstva: C žieravý
Nebezpečná látka: Chlórnan sodný
R-vety:
31 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.
34 Spôsobuje poleptanie.
22 Zdraviu škodlivý pri požití.
S-vety:
1/2 Uchovávejte pod uzamknutím a mimo dosahu dětí.
26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekářskou pomoc.
36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
45 V prípade nehody alebo ak se necítíte dobre, okamžitě vyhľadajte lékarsku pomoc.